Inwoners van Helden: denk mee!

Op 2 juni vindt in MFC Kerkeböske een dorpsbijeenkomst plaats, waar de dorpsontwikkelingsvisie van Helden wordt toegelicht. Deze nieuwe visie, met de veelzeggende titel ‘Sjoën, betrokken Dörp in beweging!’, is de afgelopen periode opgesteld door een groep betrokken Heldenaren. Alle inwoners van Helden zijn uitgenodigd om samen met de stuurgroep inhoud en prioriteit te geven aan de speerpunten van de toekomst van Helden.

Denkend over de toekomst van Helden, komen er verschillende vragen boven drijven. Wat is de toekomst van Helden als toeristisch dorp? Komt er een nieuw centrumplan? Hoe staat het met de ontwikkeling van lege plekken in het dorp? Wat is de rol en positie van verenigingen? Kunnen we toekomstgerichte zorg in ons eigen dorp realiseren? Voor de antwoorden op deze vragen is een heldere visie nodig.

Stuurgroep

Om die visie handen en voeten te geven, heeft een aantal Heldenaren de afgelopen periode in een stuurgroep gewerkt aan deze visie. In verschillende werkgroepen is met veel plezier en passie nagedacht en gebrainstormd over de thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van het dorp. Thema’s waar wij als gemeenschap ook zelf invloed op hebben. Vanuit die thema’s is een zevental speerpunten benoemd die als leidraad dienen voor de dorpsontwikkelingsvisie, die als titel heeft gekregen: ‘Sjoën, betrokken Dörp in beweging!’

Delen

Nu is de tijd aangebroken om het resultaat van dit proces met de inwoners van Helden te delen. Zo kan de stuurgroep reacties uit de gemeenschap ophalen en verwerken, alvorens de visie wordt vastgelegd. Het moet namelijk een verhaal zijn waar de hele gemeenschap zich mee kan identificeren. Het moet zo de basis vormen voor concrete plannen en projecten die ervoor zorgen dat Helden vitaal blijft.

Kom ook!

Inwoners van Helden: grijp deze kans aan om de toekomst van uw dorp mee te bepalen. De dorpsbijeenkomst vindt plaats op maandag 2 juni en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. U bent vanaf 19.15 uur welkom in multifunctioneel centrum Kerkeböske, Aan de Koeberg 3, Helden.

 

Voor meer info kunt u hier klikken.