Tijdens de afgelopen Raadsvergadering heeft PvdA/GroenLinks er, na alle aspecten goed te hebben afgewogen, voor gekozen om de komende jaren te investeren in zwembad de Waterloat te Panningen. Investeren in een overdekt zwembad bij camping de Heldense Bossen had zeker onze sympathie maar brengt teveel risico’s met zich mee voor de gemeente die het momenteel financieel moeilijk heeft. Daarnaast hebben veel inwoners aangegeven dat ze de Waterloat graag willen behouden en blijft daarnaast het therapeutisch- en verenigingszwemmen gegarandeerd. Het door de Waterloat benodigde bedrag blijft, als het goed is, binnen de door de Raad beschikbaar gestelde budget van € 230.000, mede door de inzet van veel vrijwilligers en de verwachte stijging van het aantal gebruikers.
Dat neemt niet weg dat PvdA/GroenLinks er de voorkeur aan geeft om camping de Heldense Bossen niet te verkopen. Zo blijft  de camping voor de burgers in Peel en Maas toegankelijk en de spin off voor de ondernemers in Helden behouden. Bovendien maakt de camping inmiddels weer winst en blijft de gemeente grip houden op het kwetsbare natuurgebied waar de camping in is gelegen.
Fractie PvdA/GroenLinks