Om te mogen stemmen, heeft u een legitimatiebewijs nodig. Behalve uw stempas moet u dus ook een legitimatiebewijs meenemen naar het stembureau. Legitimatiebewijzen zijn een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs. Bij deze verkiezing mag uw identiteitsbewijs op de dag van de stemming maximaal vijf jaar zijn verlopen. Zonder uw stempas en uw legitimatiebewijs kunt u niet uw stem uitbrengen!

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. U kunt een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen. Wanneer u een stempas heeft ontvangen, kunt u iedere kiesgerechtigde binnen uw eigen gemeente machtigen.

Om iemand te machtigen, vult u de achterkant van de stempas in. Vergeet daarbij de ondertekening niet. De stempas geeft u aan degene mee die namens u stemt (uw gemachtigde). Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven aan uw gemachtigde. Zonder deze kopie te tonen aan het stembureau, kan uw gemachtigde uw stem niet uitbrengen. Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie terug te vragen en/of op de kopie te schrijven dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van uw volmachtstem.

Vanaf maandag 26 mei,10.00 uur zijn er bij de receptie van het Klant Contact Centrum uitslagensetjes verkrijgbaar met de uitslag van de Europese verkiezingen. Ook worden vanaf zondagavond 25 mei de voorlopige uitslagen gepubliceerd op de website: www.peelenmaas.nl. De uitslag mag niet eerder bekend worden gemaakt omdat in de andere lidstaten later wordt gestemd (in de meeste gevallen 24 of 25 mei). De uitslag kan namelijk de kiezers in de andere lidstaten beïnvloeden.