Al ruim een half jaar wordt een groep overlastgevers en criminelen in met name Panningen aangepakt, met als doel een einde te maken aan de overlast. In deze aanpak zetburgemeester Delissen-van Tongerlo nu de volgende stap.

Zij heeft besloten een samenscholingsverbod in te stellen voor het Rieterpark in Panningen. Dit in overleg met de officier van justitie, na klachten van inwoners en diverse incidenten met groepen overlastgevers.

Burgemeester Delissen-van Tongerlo: “In het verleden hebben we vaker klachten gehad over hinderlijk en overlastgevend gedrag door jongeren en jongvolwassenen. Het gaat dan om vernielingen, verkeershinder, beledigingen, bedreigingen en intimidaties. Het aanspreken van de overlastgevers heeft niet genoeg effect gehad. Uit de buurt komen op dit moment signalen dat de overlast toeneemt. Hiertegen willen we hard optreden. We zijn in dit project al enige tijd bezig met een individuele aanpak. Nu is het tijd voor een groepsaanpak; het samenscholingsverbod is hiervoor één van de instrumenten. Ik wil de inwoners het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in hun eigen woonomgeving terug geven”.

Het samenscholingsverbod geldt voor de openbare ruimte van het Rieterpark in Panningen dat globaal wordt omsloten door de wegen: Schout van der Kelenstraat, Schoutenring, Burgemeester Janssenring, Servaashof, Haammaekerstraat, Blauwververstraat, Veldstraat, Zuster Meritastraat, Zuster Irmbertastraat, Jacob van Marisring, Kapelaan Verheggenstraat en 18 Novemberring. De genoemde wegen zelf behoren niet tot het aangewezen gebied.

Binnen dit gebied is het niet toegestaan dat 3 of meer personen zonder redelijk doel bij elkaar staan, wanneer zij overlast veroorzaken of wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat zij een verstoring van de openbare orde met zich meebrengen of zullen meebrengen. De politie zal deze situaties beoordelen. Als meerdere groepen van jongeren en jong volwassenen worden aangetroffen die kennelijk bij elkaar horen, dan worden deze personen als één groep gezien. Overtreders zullen beboet worden.

Het besluit richt zich op die mensen die overlast veroorzaken. Veel van deze personen zijn bekend bij de politie; zij zullen persoonlijk benaderd worden over het verbod. Het verbod gaat in op 12 juni en geldt tot en met 31 oktober 2014.