Al ruim een half jaar wordt een groep overlastgevers en criminelen in met name Panningen aangepakt. Hiervoor is een kernteam samengesteld, dat naast diverse teams van de gemeente bestaat uit OM, politie, Reclassering Nederland, Bureau Jeugdzorg, Vincent van Gogh Instituut en Vorkmeer. De aansturing van het project ligt bij de burgemeester, de officier van justitie en de teamchef van de politie.

Het doel van alle partners is om een einde te maken aan de overlast. Daarnaast wordt een aantal leden van de groep begeleid om zo volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Voor een aantal leden van de groep is inmiddels een (soms zeer intensief) begeleidingstraject opgezet. Vijf personen hebben een gesprek met de burgemeester gehad over de toekomst, daarnaast is met diverse ouders gesproken.

De cijfers:
In totaal zijn sinds de start van het project door de politie 15 aanhoudingen verricht. In 6 gevallen heeft dit geleid tot hechtenis voor korte of langere tijd. In 9 gevallen volgde vrijlating onder strikte voorwaarden, in afwachting van de zitting en een eventuele veroordeling. Op dit moment zitten nog 3 personen in hechtenis. Verder is er vijf maal een gebiedsverbod voor korte of langere tijd opgelegd voor het uitgaansgebied van Helden.

Hardere aanpak vereist:
Helaas moet ook geconcludeerd worden dat niet alle leden van de groep bereid zijn om mee te werken. Voor die personen rest niets anders dan een nog hardere aanpak. Politie en justitie volgen deze personen nauwgezet en zodra daar enige aanleiding voor is wordt direct opgetreden. Ook de gemeente neemt hierin maatregelen zoals het stopzetten van de uitkering, het opleggen van een gebieds- of samenscholingsverbod of het instellen van een meldplicht.

Verder:
Ondanks dat op onderdelen resultaten zijn bereikt, is er nog een lange weg te gaan. De aanpak heeft zijn uitwerking op de groep en het aantal overlastmeldingen is afgenomen. Nu het mooie weer aanbreekt is de kans aanwezig dat de overlast weer toeneemt. Aan alle inwoners wordt daarom gevraagd om situaties van overlast direct te melden bij de politie, via telefoonnummer 0900-8844. Bij overlast zal direct ingegrepen worden.

Het project loopt in elk geval tot eind 2014. In het najaar volgt een evaluatie; daarna wordt bekeken of en in welke vorm het project wordt voortgezet.