Samenscholingsverbod omgeving Kaupmanshof in Helden

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft, na overleg met politie en justitie besloten om een samenscholingsverbod in te stellen in de omgeving van het Kaupmanshof in Helden. In dit gebied is het niet toegestaan om met 3 of meer personen zonder redelijk doel bij elkaar te zijn. Het verbod wordt ingesteld als één van de middelen om overlast door een groep jongeren bij het Kaupmanshof te bestrijden.

Het samenscholingsverbod geldt tot en met vrijdag 18 november 2022. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken. Het overtreden van het samenscholingsverbod is strafbaar en daar wordt tegen opgetreden. Dit gebeurt wanneer 3 of meer personen samenkomen die overlast veroorzaken of wanneer het aannemelijk is dat zij overlast kunnen gaan veroorzaken.

Overlast is niet acceptabel

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo: “We geven jongeren in Peel en Maas graag de ruimte om elkaar te ontmoeten. Maar dit mag niet leiden tot overlast. Dat is bij het Kaupmanshof de afgelopen weken wel aan de hand. Bewoners en ondernemers aan het plein hebben mij laten weten dat ze zich onveilig voelen en dat de overlast flink is toegenomen. Samen met politie, boa’s en het jongerenwerk treden we hier tegen op. In het afgelopen weekend zijn er aanhoudingen verricht en gebiedsverboden opgelegd. De afgelopen dagen kwam er opnieuw een groep jongeren samen op het plein, die zorgde voor overlast. Daarom ben ik nu genoodzaakt om, in samenspraak met politie en justitie, een samenscholingsverbod in te stellen. We realiseren ons dat dit een vrij zwaar middel is, maar het is nodig om de overlast weg te nemen en te zorgen dat de rust terugkeert op het Kaupmanshof.”

Meer maatregelen

Het samenscholingsverbod is onderdeel van meer maatregelen die gemeente, politie en jongerenwerk nemen om de overlast tegen te gaan. Politie en boa’s houden de situatie extra in de gaten en hanteren een zero tolerance-aanpak, tegen overtredingen wordt direct opgetreden.

Overlast

Sinds half juni 2022 komen er bij de gemeente en politie regelmatig klachten en meldingen binnen over overlast door een groep jongeren op het Kaupmanshof. Het gaat om geluidhinder, afval, vernielingen en in toenemende mate bedreiging en intimidatie van bewoners en ondernemers. Inwoners die overlast ervaren, kunnen dit melden bij de politie op telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook, bij Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Bij direct gevaar belt u 112.

Samenscholingsverbod

Het samenscholingsverbod wordt ter plekke met borden aangegeven en is te raadplegen op Overheid.nl. Daar is ook een plattegrond te vinden met het gebied waar het verbod geldt. Het doel van het samenscholingsverbod is om de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van het Kaupmanshof te herstellen. De politie krijgt hiermee meer mogelijkheden om effectief te kunnen optreden. Ook wil de burgemeester hiermee aan de inwoners en ondernemers een duidelijk signaal afgeven dat de gemeente de overlast met alle mogelijke middelen bestrijdt. Daarnaast wil ze met deze maatregel voorkomen dat de groep overlastgevende jongeren groter wordt.

Het bericht Samenscholingsverbod omgeving Kaupmanshof in Helden verscheen eerst op Peel en Maas.

ook leuk!

blijf op de hoogte

Bledje.nl is een citymarketing platform voor de gemeente Peel en Maas. Ons hart gaat hier sneller kloppen, hier is het te doen.

Met voor Limburg en Peel en Maas is deze website samengesteld.

Beste deals

Onze winkels

Uitagenda

Onze tip

Loading...