Peel en Maas staat wijd bekend om de ‘zelfsturing’, om de actieve burgers en groeperingen die zich sterk maken voor de leefbaarheid van de kernen en de kwaliteit van leven van hun inwoners. Uit die kring kwam de roep om een Wmo-raad, een formeel adviesorgaan voor de gemeente want die is er in Peel en Maas (nog) niet.

Op initiatief van het Regionaal Zorgvragers Overleg is een brede werkgroep aan de slag gegaan om een Wmo-raad voor te bereiden. Als een echt burgerinitiatief, uiteraard met de ambitie om de brug te slaan naar de gemeente. De werkgroep heeft de vraag naar de meerwaarde van een Wmo-raad -na raadpleging van adviesgroeperingen en kernteams- volmondig met ‘ja’ beantwoord. De meerwaarde is met name gelegen in de formele positie ten opzichte van de gemeente, de focus op álle burgers en de samenhang, waar nu nog sprake is van versnippering. De werkgroep heeft de contouren van de Wmo-raad uitgewerkt en bespreekt deze medio april met de adviesgroeperingen en kernteams. Hopelijk is er sprake van een stevig draagvlak, waarop verder wordt gebouwd. De werkgroep zal vervolgens overleg met de gemeente voeren. In geval van overeenstemming -en waarom zou die er niet komen?- kan gestart worden met het zoeken naar en de werving en selectie van de leden voor de toekomstige Wmo-raad. Dit dient een zorgvuldig proces te zijn! De inwoners van Peel en Maas krijgen de gelegenheid zich kandidaat te stellen voor de nieuwe Wmo-raad.

Dit bericht is een oproep aan alle inwoners om over deze vraag na te denken…. Uit de kring van adviesgroeperingen en kernteams kunnen daarnaast voordrachten worden gedaan. De werkgroep zal zorg dragen voor goede informatie over de vervolgprocedure. Binnenkort zult u hier meer over horen/lezen…….

 

Namens de Werkgroep Wmo-raad Peel en Maas,

 

Jozefien Brueren, Harie Houben, Mina Jansen

Mien Janssen, Halbe Osinga, Wilhelmien Scheepers