toespraakjeTijdens de open dag van het ParaMedisch Centrum in Maasbree heeft wethouder Sanders van de gemeente Peel en Maas zondagmiddag 26 juni een nieuwe belevingstuin geopend. Samen met Gea André, eigenaar  van Cesar2Move en het ParaMedisch Centrum, knipte hij het lintje door.

Het ParaMedisch Centrum Maasbree biedt onderdak aan een 11-tal (para)medische disciplines. Behalve de gebruikelijke individuele behandelingen die de therapeuten van het centrum bieden wordt vooral de synergie tussen de verschillende behandelmethoden gezocht om zo de hulpvraag van de cliënt optimaal te kunnen beantwoorden. Een voorbeeld van deze samenwerking is bv het multidisciplinair kinderteam.

De nieuwe belevingstuin biedt de mogelijkheid om de therapeutische activiteiten buiten uit te breiden; zien, voelen, proeven, ontdekken en bewegen op een speelse manier!

Meer informatie vindt u op www.pmcmaasbree.nl.

Direct na de opening werd de belevingstuin rijkelijk ingezegend met hemelwater en werden de festiviteiten van de open dag verder binnen voortgezet.