Netwerk Voedsel Anders gaat met de Voedselkaravaan de boer op en de stad in, op zoek naar nieuwe verhalen en aanbevelingen over de transitie naar een nog duurzamer en rechtvaardiger voedselsysteem. Alle informatie vindt u op https://www.voedselanders.nl/de-voedselkaravaan-2018/.

De Voedselkaravaan richt zich op burgers en consumenten, ondernemers in de voedselketen, maatschappelijke organisaties en de overheid. In de Peelregio staat de Voedselkaravaan stil bij het onderlinge begrip tussen boer en burger en het verder verduurzamen van de gangbare landbouw. Met praktijkverhalen informeren we boeren en consumenten over huidige ontwikkelingen en mogelijkheden tot transitie.

’s Morgens rijdt de bus vanuit Venlo naar bedrijven en andere inspirerende initiatieven in de Peelregio. In Venlo volgt een lunch met een infomarkt waar inspirerende initiatieven zich presenteren aan het publiek. In de middag zijn er inleidingen, workshops en films over lokale initiatieven en mogelijke alternatieven binnen het Europese handels- en landbouwbeleid. Zo komen er zowel praktijkinitiatieven als mogelijk structurele beleidsalternatieven aan de orde.

Noteer dus in uw agenda: Zaterdag 27 oktober, Voedselkaravaan Noord-Limburg/Oost-Brabant.