Geen brede steun voor onderzoek naar griffier

Vivian Moonen legt met onmiddellijke ingang het fractievoorzitterschap bij het CDA Peel en Maas neer. Ze blijft wel actief als gemeenteraadslid binnen de fractie van het CDA. De reden dat Moonen het fractievoorzitterschap neerlegt is, dat er ondanks vele verzoeken geen gehoor wordt gegeven aan het starten van een breed onafhankelijk onderzoek naar het al dan niet integer handelen van de griffier van de gemeente Peel en Maas. Er is een onwerkbare situatie ontstaan, waardoor de raadsleden van het CDA worden belemmerd in hun functioneren. Vivian Moonen heeft zich anderhalf jaar maximaal gegeven om als fractievoorzitter deze kwestie binnen de raad aan de orde te stellen. Dit levert zoveel negatieve energie op, dat er voor haar een grens is bereikt. Vice-fractievoorzitter Wim Hermans neemt het stokje voorlopig over.

Naast het CDA heeft ook de partij AndersNu het vertrouwen in de griffier opgezegd. In totaal twijfelen elf gemeenteraadsleden aan het integer handelen van de griffier; dat komt neer op 41 procent van de gemeenteraad.

Al tijdens vorige raadsperiode twijfels
Tijdens de vorige raadsperiode (2010-2014), toen het CDA nog deel uitmaakte van het college, waren er ook als twijfels bij het CDA over het handelen van de griffier. Dit is meerdere keren aangegeven bij de voorzitter van de gemeenteraad. Geadviseerd werd om dossier op te bouwen. Dat is ook gebeurd. Vivian Moonen: “We willen dit dossier ter beschikking stellen ten behoeve van een breed, onafhankelijk en objectief onderzoek. Alle partijen die binnen de gemeente een relatie hebben met de griffier zouden in het onderzoek gehoord moeten worden. Denk aan de gemeenteraad, de burgemeester en de ambtelijke organisatie.

De burger moet er immers vanuit kunnen gaan dat raadsleden hun werk onafhankelijk kunnen doen. De griffier is een belangrijke schakel tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Daarom dient de griffier te allen tijde onafhankelijk, onpartijdig en integer te handelen.” Twijfels hierover zouden volgens het CDA op zijn minst onderzocht moeten worden.” Zowel bij de voorzitter als bij de andere fractievoorzitters is herhaaldelijk aangedrongen op het starten van een dergelijk onderzoek.

Wim Hermans voorlopig fractievoorzitter
Vice-fractievoorzitter Wim Hermans neemt voorlopig de taken van Vivian Moonen over. De fractie bekijkt welke mogelijkheden er zijn om tot een werkbare situatie in de gemeenteraad te komen. Wim Hermans: “Er zijn de afgelopen periode samen met AndersNu al enkele suggesties gedaan. We blijven nadenken over wat er nodig is om te komen tot een oplossing.”

Bron: CDA Peel en Maas