Dorpscoöperatie “Steingood” is eind 2013 opgericht. Iedereen in Beringe kan lid worden: natuurlijke personen, verenigingen, stichtingen en bedrijven. Het is de bedoeling dat vele zaken onder de vlag van de coöperatie worden gebracht. Dit met het doel om als Beringe zelf te kunnen beslissen over bijv. de toekomst en de beschikbaarheid van gebouwen en het ontwikkelen en aanbieden van diensten (zoals bijv. zorgondersteuning). De coöperatie kan in de loop der jaren doorgroeien en steeds worden uitgebreid met diensten en of gebouwen, denk aan de herbestemming van de kerk en pastorie. Bij de bouw van de brede school is er voor de dorpscoöperatie al een rol die nu precies wordt ingevuld. En onder de noemer MFA Beringe buiten zijn voetbalvereniging BEVO, tennisvereniging BEVO en stichting Jeugdwerk Beringe in gesprek met coöperatie “Steingood” i.v.m. broodnodige nieuwe accommodatie bij de sportvelden.

De eerste inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven hebben zich al als aspirant-leden aangemeld. We doen een beroep op u als inwoner, vereniging, stichting en bedrijf om met elkaar een krachtige coöperatie te vormen door u als lid aan te melden en mee te doen. De coöperatie heeft gekozen voor een zogenaamde uitgesloten aansprakelijkheid, het risico voor de leden is daardoor minimaal. In de eerste aspirant-leden bijeenkomst zal er beslist worden wat de jaarlijkse contributie zal zijn.

De eerste uitnodiging van een bijeenkomst voor aspirant-leden is de deur uit.
Deze vindt plaats op maandag 13 april in de Wieksjlaag, aanvang 19.30 uur.

U kunt zich ten alle tijden aanmelden als lid, doet u dit voor 13 april dan bent u automatisch uitgenodigd voor deze eerste bijeenkomst in de Wieksjlaag