De toeristisch-recreatieve bedrijven in Noord-Limburg kijken met tevredenheid terug op de meivakantie. 83% van de bedrijven geeft aan dat zij een gelijk of een stijgend aantal gasten heeft mogen verwelkomen. Meer gasten leidde ook tot meer omzet. Maar liefst 37% van de bedrijven heeft beter gedraaid dan in 2015 en 46% geeft aan een gelijke omzet behaald te hebben als in 2015. Als reden kan aangewezen worden dat het Hemelvaartsdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag in de meivakantie vielen. Daarnaast was het grotendeels goed weer in die periode.

Dit blijkt uit onderzoek dat Leisure Port uitvoerde. Sinds 2009 brengt deze stichting, samen met de 6 toeristische platforms, Noord-Limburg en Leudal actief onder de aandacht bij potentiele vakantiegangers, dagtoeristen en inwoners. Dat gebeurt onder de merknaam Liefde voor Limburg. Het onderzoek wordt jaarlijks gehouden onder de 440 ondernemers die lid zijn van een toeristisch-recreatief platform in Noord-Limburg. 25% Van de ondernemers werkten mee aan het onderzoek. Zij zijn actief in vier deelsectoren, te weten: grote en kleine verblijfsaccommodaties, dagrecreatie en winkelen.

Het meest positief zijn de bedrijven die een dagje uit aanbieden. 59% van die bedrijven geeft aan meer omzet te hebben gerealiseerd dan in de meivakantie van 2015. Opvallend is dat er meer Duitsers te gast waren dan andere jaren.

Bij de verblijfsaccommodaties geven met name de grotere bedrijven, met meer dan 25 slaapplekken, aan meer gasten te hebben ontvangen. Bij 50% van de bedrijven zijn méér boekingen binnengekomen dan vorig jaar.

Ook de horeca en winkels hebben, gemiddeld genomen, meer gasten mogen ontvangen dan in dezelfde periode in 2015. Opvallend hier is dat 44% van de winkeliers aangeeft dat er meer Belgen waren dan vorig jaar.

De toename van Belgische en Duitse gasten is een beeld dat te matchen is met de cijfers van de campagne Liefde voor Limburg. In de eerste maanden van dit jaar werd de stijging in bezoekersaantallen op de website voornamelijk gerealiseerd door een groei in Duitse en Belgische bezoekers.

Ilse Lenders, directeur van Leisure Port, is blij met de resultaten. ‘Dat 12% van de respondenten aangeeft dat de omzetstijging te danken is aan de toenemende bekendheid van Noord-Limburg, onder andere dankzij Liefde voor Limburg, is een mooie bevestiging van onze marketingcommunicatie-inspanningen. Samen met 440 ondernemers, verenigd in zes lokale platforms, zetten we ruim 7 jaar de schouders onder de gezamenlijke promotie van Noord-Limburg en dat begint vruchten af te werpen.’