In de gemeente Peel en Maas staan veel kunstwerken in de openbare ruimte. Vaak gaan mensen er gedachteloos aan voorbij. Daarnaast kennen weinig mensen de achtergrond van de werken. Naast hun eigen verhaal vertellen ze samen echter een verhaal dat parallel loopt met de ontwikkeling van de gemeente. Een goede reden om hier aandacht aan te gaan schenken.

DSC_0016gVanuit Stichting Cultuurpodia Peel en Maas is het initiatief opgepakt om een kunstroute te maken van de kunst in de gemeente Peel en Maas in de openbare ruimte. Een groep vrijwilligers gaat starten om alle inventarisaties van openbare kunstwerken na te lopen en aan te vullen zodat er een actuele database ontstaat. Daarna komt er een koppeling met het bestaande netwerk van fiets- en wandelroutes in de gemeente Peel en Maas. Het resultaat wordt op verschillende manieren uitgewerkt maar moet in elk geval toegankelijk zijn voor jong en oud; de beschrijving van de route en kunstobjecten staan hierin centraal.

Weet u waar de kunstwerken staan?

2014-03-23 18.33.30kKomende maand gaat de kerngroep de expertise aanvullen met vrijwilligers die actuele kennis hebben in al de kernen van de gemeente. Heeft u specifieke kennis op dit gebied dan vragen we contact op te nemen via cpmkunstroutes@gmail.com.

Samenwerking

Parallel hieraan loopt een project van de gemeente om alle culturele objecten onder te brengen in een gegevensbestand, Peel en Maasnet geheten. Onderling wordt informatie uitgewisseld. Een verschil in beide projecten is de doorlooptijd, de werkgroep kunstroutes wil dit jaar de werkzaamheden afronden.

Werkgroep binnen Cultuurpodia Peel en Maas

20140323_183358k

De werkroep Kunstroutes is onderdeel van de Stichting Cultuurpodia Peel & Maas (CP&M). Een goed en gevarieerd aanbod van culturele voorzieningen is belangrijk voor de leefbaarheid binnen onze gemeente. CP&M levert daar een bijdrage aan. Het is een volledig zelfsturende vrijwilligersorganisatie. De stichting organiseert op dit moment voornamelijk kleinschalige muziekoptredens op verrassende en minder voor de hand liggende locaties. De passie voor muziek gaat hand in hand met innovatief en zakelijk denken en maatschappelijk ondernemerschap. De optredens genereren veel publiciteit, ook buiten Peel en Maas.

Daarnaast zijn er werkgroepen actief om het Peel en Maas Open Podium en de SIF manifestatie te organiseren. De organisatie achter CP&M benut haar kennis, visie en ervaring en haar netwerk ook voor nieuwe culturele initiatieven in Peel en Maas. Vanuit haar primaire activiteiten zoekt zij ook naar verbindingen op de terreinen wonen, (mantel)zorg, welzijn, (muziek)onderwijs en (kunst)werken.