Op maandag 15 februari brachten VVD Kamerleden Straus (onderwijs) en
Nijkerken (participatie en handhaving) samen met VVD afdeling Peel en
Maas een bezoek aan WP-Haton, producent van bakkerijmachines in
Panningen. Zij lieten zich onder andere informeren over hoe de
organisatie, samen met andere lokale MKB organisaties en de gemeente
intensief samenwerkt aan het ‘Samen werk maken van werk’ project,
bedoeld om kansen te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot
arbeidsmarkt.

WP-Haton bedenkt, produceert en levert innovatieve totaalconcepten voor
geautomatiseerde deegverwerking. Binnen de WP Bakery Group is WP-Haton
de deegverwerkingspecialist. De bakkerijmachines worden wereldwijd en op
maat geleverd.

Tijdens het werkbezoek informeerde de organisatie de politici over de
wijze waarop binnen de gemeente Peel en Maas invulling wordt gegeven aan
de uitvoering van de participatiewet. Een belangrijke succesfactor bij
de terugkeer naar de arbeidsmarkt is de natuurlijke begeleiding op de
reguliere werkvloer. Daarvoor blijkt de intensieve betrokkenheid van met
name MKB bedrijven essentieel. Om dat mogelijk te maken is een actief
relatiemanagement vanuit de gemeente nodig, zowel vanuit sociale als
economische zaken. Nijkerken: ‘Door de betrokkenheid van WP-Haton weten
zij ook andere MKB bedrijven in de regio te enthousiasmeren om bij hun
aan te haken en zo ook hun steentje bij te dragen.’

De VVD vindt het belangrijk dat er, ook bij mensen die al een tijdje
zonder werk zitten, vooral wordt gekeken naar wat iemand nog wel kan in
plaats van iemand weg te zetten in een uitkering. In de nieuwe
participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, worden
gehandicapten herkeurd om te kijken of zij naar vermogen aan het werk
kunnen. Alleen de groep die langdurig en volledig arbeidsongeschikt is,
behoudt het recht op een speciale uitkering. Mensen met een beperking
die gewoon aan het werk kunnen, worden met hulp van de gemeenten zo snel
mogelijk naar werk begeleid.

Straus: ‘WP-Haton laat zien dat er bedrijven zijn zoals zij, die midden
in de samenleving staan en die een stukje maatschappelijke
verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Daarvoor verdienen zij wat de
VVD betreft waardering. Het bedrijf geeft mensen uit de regio een kans
om te laten zien wat ze kunnen. Velen hebben daardoor inmiddels weer een
mooie baan gevonden.’