Foto Jeugdtrio 2014Stan Madou is uitroepen als de nieuwe Jeugdprins van de Kuus oeht Kepèl. Hij wordt tijdens de vastelaovend bijgestaan door zijn Adjudanten Sjoerd Heijnen en Tim van Loon.

Donderdag 23 januari was Basisschool De Wissel het toneel voor de Onthulling van de nieuwe Jeugdprins van de Kuus oeht Kepèl. De leraren hadden samen met de leerlingen van Groep 8 een erg leuke show bedacht.

Op het podium in de aula lagen leerlingen van Groep 8 gekleed in pyjama met een papieren masker te slapen. Eerst was een rustig slaapliedje te horen, maar al snel galmde het liedje “Tsunami” door school. Op dit liedje begonnen de leerlingen te dansen. Ondertussen tikte een leerkracht leerlingen aan, die vervolgens van het podium moesten. Dit gebeurde een paar keer, totdat er uiteindelijk zes leerlingen overbleven. Aan deze zes leerlingen werden verschillende vragen gesteld. Na deze vragen bleven er nog maar drie, gemaskerde leerlingen over. De spanning was om te snijden! Wie was de nieuwe jeugdprins?

Eén voor één mochten de drie hun masker af doen, maar nog niet vertellen wie nu de nieuwe Jeugdprins was. Op het teken van de leerkracht werd de naam genoemd van de nieuwe Jeugdprins van de Kuus oeht Kepèl: Prins Stan I. En zijn Adjudanten: Tim en Sjoerd. Een luid applause volgde. Alle drie werden ze vervolgens door een delegatie van de Kuus oeht Kepel van hun Prinselijke attributen voorzien. Op het moment dat Stan voor het eerst de microfoon kreeg zat iedereen natuurlijk te wachten op zijn spreuk. Deze liet hij dan ook luid en duidelijk horen:

Mèt unne Prins van de Wissel drej daag aan de macht, viere wae vastelaovend op volle kracht!

Een super geslaagde Onthulling dus, die uiteraard werd afgesloten met een lange polonaise door de school!

Op zondag 9 februari, tijdens de receptie van de Kuus oeht Kepèl, kunt u vanaf 15.11u dit trotse Jeudtrio komen feliciteren met hun uitverkiezing.