Geacht College van B&W,

In de opiniërende Raadsvergadering van 21 juni jl. zijn er door de PvdA/Groenlinks- fractie vragen gesteld over het verleggen van de busroute in Maasbree.

Het College heeft toen o.a. aangegeven in te zetten op behoud van de busroute en bushaltes in de kern van Maasbree. Daarnaast is vermeld dat er op 1 juli 2016 een overleg zou plaatsvinden met député Van den Broek om de onstane problematiek te bespreken.

N.a.v. dit gesprek wil de PvdA/Groenlinks-fractie de volgende vragen stellen aan het College:

1. Wat is het resultaat van het gesprek met député Van den Broek ?

2. Is er inmiddels ook overleg geweest met busmaatschappij Arriva ?

3. Zo ja wat was het resultaat van dit gesprek ?

4. Welke maatregelen worden er getroffen om te voorkomen dat ouderen en minder validen langer moeten reizen om een bushalte te bereiken ?

5. Indien de busroute, in de toekomst, onverhoopt niet meer door de kern gaat lopen, welke alternatieven zijn er afgesproken met Arriva en met de député ?

6. Op dit moment is er nog een bushalte gevestigd aan de Venloseweg dicht bij het activiteitencentrum de Fabriek waarin o.a. een dagvoorziening is gevestigd en waar vele vrijwilligers actief zijn. Blijft deze bushalte in de toekomstplannen van Arriva gehandhaafd ?

7. Zo nee, welke oplossing wordt er, in de plannen van Arriva, gevonden voor de bezoekers en werknemers van de Fabriek ?

Fred Peeters

Raadslid PvdA/Groenlinks