De fractie van PvdA/Groenlinks heeft vernomen dat door de stichting kindervakantiewerk (KVW) Maasbree en door de stichting jongerensociëteit het Mafcentrum te Maasbree, gezamenlijke vergunningaanvragen zijn gedaan i.v.m. de evenementen die KVW en Mafcentrum momenteel organiseren en die in de zomervakantie van 2016 dienen te gaan plaatsvinden, conform zoals die al jaren in Maasbree plaatsvinden. In deze gezamenlijke aanvraag is o.a. een integrale vervoersaanpak

(vervoersplan) opgenomen om problemen zoals deze zich vorig jaar m.b.t. het verleggen van de busroute voordeden, te voorkomen. We hebben begrepen dat er echter zodanige problemen zijn ontstaan over de vergunningverlening dat de organisatie van KVW in het geding lijkt te gaan komen. Dit terwijl beide organisaties de verwachting hadden dat een gezamenlijke aanvraag de vergunningverlening zou bespoedigen. Natuurlijk dienen de vergunningen voor de geplande evenementen aan de gemeentelijke en wettelijke eisen te voldoen. Het kan echter ook niet zo zijn dat evenementen, die reeds jaren goed verlopen in Maasbree, door verregaande detaillistische eisen in gevaar dreigen te komen. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van PvdA/Groenlinks de volgende vragen aan het College: Is het juist dat er op advies van het College een gezamenlijke aanvraag van KVW en Mafcentrum voor de benodigde vergunningen zijn gedaan ? Zo ja, waarom zijn de vergunningaanvragen naderhand dan weer uit elkaar getrokken ? Waarom heeft het College, tot nu toe, nog niet positief beslist op de vergunningaanvragen van KVW en Mafcentrum ? Is er inmiddels overeenstemming tussen College, KVW/Mafcentrum en Veolia omtrent het verleggen van de busroute op de daartoe betreffende dag tijdens het gezamenlijk evenement van KVW en Mafcentrum in augustus ? Kan het College ons garanderen dat de door KVW en Mafcentrum in 2016 geplande evenementen niet in gevaar gaan komen ?

Fred Peeters

Raadslid PvdA/GroenLinks

 

Plattelandshoês Panningen

Onlangs vernamen wij de plannen van een initiatiefgroep uit Panningen om een hospice te realiseren in Panningen, het plattelandshoês genaamd. Men wil zich hier vooral richten op verzorging van ouderen uit de gemeente Peel en Maas en Leudal die zich in de laatste fase van hun leven bevinden en die er tijdelijk ter overbrugging verblijven, omdat thuis geen verzorging aanwezig is na een ziekenhuisopname. Wij begrepen van de initiatiefnemers dat men, om de financiering rond te krijgen, de gemeente heeft gevraagd om garant te staan voor een af te sluiten lening.

De initiatiefnemers van het plattelandshoês willen voor het einde van dit jaar starten in de oude basisschool in Panningen Noord. Om voor een provinciale subsidie in aanmerking te komen dient er echter voor de zomervakantie duidelijkheid te bestaan over de financiering van het initiatief. Naar aanleiding hiervan heeft PvdA/GroenLinks enkele vragen aan het College: Wat is het standpunt van het College m.b.t. evt. ondersteuning van het initiatief om een hospice te realiseren in Panningen ? Is het College met ons eens dat een initiatief zoals het plattelandshoês brede steun van onze gemeente verdiend ? Vindt er afstemming door het College plaats met de gemeente Leudal m.b.t. dit initiatief ? Is het College bereid om de volgende Raadsvergadering een voorstel bij de Raad in te dienen m.b.t. ondersteuning van dit initiatief ?

Fred Peeters

Raadslid PvdA/GroenLinks Peel en Maas