De gemeente Peel en Maas heeft zelfsturing en gemeenschapsontwikkeling als een van de speerpunten in haar beleid.

In de door de dorpen opgestelde ontwikkelingsvisies zijn aan de hand van enquêtes en ‘keukentafel gesprekken” met burgers afgewogen plannen geformuleerd. Deze plannen hadden allen een gemeenschappelijk doel. Het instandhouden en bevorderen van een leefbare gemeenschap. Zowel fysiek als sociaal. Kernbegrippen hierbij zijn ontmoeten, beleven, identiteit en solidariteit.  Een van de belangrijkste elementen voor het instandhouden  van een goede en vitale gemeenschap is hierbij een plaats om elkaar te ontmoeten en te beleven. In bijna alle kernen in Peel en Maas kunnen de inwoners beschikken over een eigen dorpshuis, buurthuis of gemeenschapshuis. Het mooie hiervan is dat de accommodatie en de activiteiten die er plaatsvinden een mooie afspiegeling is van de wensen en behoeften van de betreffende dorpen. De gemeente heeft de “huizen” terug gegeven aan de burgers die er nu zelf voor verantwoordelijk voor zijn. Een mooi voorbeeld van zelfsturing.

De kern Panningen wordt gesierd door het theater Dok6. Een prachtig multifunctioneel gebouw dat faciliteiten biedt die nergens anders in de gemeente Peel en Maas aanwezig zijn. Een hoogstaande voorziening voor alle burgers uit Peel en Maas en de omgeving. Denk aan het theater dat plaats biedt aan bekende Nederlandse artiesten en de bioscopen die zelfs ver buiten Peel en Maas bezoekers trekken.

Een plek voor de Panningse verenigingen

Met de komst van Dok6 werd er aanvankelijk gedacht en verondersteld dat ook het Panningse verenigingsleven hier zijn intrek zou nemen en zich thuis zou voelen.  Dit is echter niet het geval. Het gebouw straalt niet uit wat de meeste verenigingen in een “verenigingsgebouw” zoeken. Het is voor de meeste te anoniem en te formeel.

Het alternatief

De gemeente heeft laten zien dat zij in alle kernen – samen met burgers – de begrippen van zelfsturing en gemeenschapsontwikkeling tot een begrip heeft kunnen maken met klinkende resultaten.

Hoe zit het dan met Panningen?

Initiatiefgroep uit de wijk

In Panningen gaan al langer geruchten de rondte over verplaatsing van supermarkten in relatie tot enkele gebouwen in onze buurt. (AC Vorkmeer op de Kerkstraat (in de volksmond de Huishoudschool), het Jeugdstation en het VMBO college). Dit heeft een aantal mensen in onze wijk doen besluiten om de koppen bij elkaar te steken. Zij hebben vastgesteld dat er kansen en potentie opgesloten liggen in het AC-Vorkmeer in relatie tot de buurtontwikkeling van Panningen.

Deze 5 initiatiefnemers hebben in gesprekken met de gemeente, de huidige beheerder van het gebouw de intentie uitgesproken dat zij een belangrijke rol willen spelen in de verdere doorontwikkeling van het AC.  Op zo’n manier dat Panningen ook een dorpshuis/gemeenschapshuis krijgt voor en door alle burgers van welke leeftijd of gezindte dan ook en waar het eigenaarschap ook, net als in de andere kernen van Peel en Maas, in handen van de burgers ligt.

Zijn jullie de nieuwe gebruikers?

Voor de haalbaarheid van de plannen die er zijn is het van belang om te weten of er nog organisaties en/of verenigingen in Panningen zijn die als nieuwelingen gebruik willen maken van de faciliteiten van het AC.

 

Als dit zo is: laat het de initiatiefnemers dan voor 3 december weten.

 

Deze groep bestaat uit;

Peter Janssen (06-38081238)

Mieke Habets

Peter van Loon

Herm Driessen

Piet Joosten

 

Mailen kan ook naar: toekomst.acvorkmeer@gmail.com