“Samen voor de Patrijs Peel en Maas” is een project van IVN Helden, WBE Helden en de Plattelandscoöperatie, met ondersteuning van het GroenPlatform Peel en Maas. Doel is om betere leefomstandigheden voor de patrijs te creëren – en daarmee de algemene biodiversiteit te helpen. Hiervoor hebben een aantal deelnemers aan het project, overhoeken en perceeltjes ingezaaid met een speciaal kruidenmengsel. Dit mengsel zorgt ervoor dat patrijzen genoeg te eten hebben, en een plek hebben om in te schuilen.

Niet alleen deelnemers, maar juist iedereen kan helpen met het verrijken ons landschap, met prachtige bloem- en kleurrijke bermen! Hoe? Heel simpel: door de bermen in het buitengebied niet te maaien, en ze hun gang te laten gaan. Zie bijgaand voorbeeld uit de gemeente Peel en Maas, hoe mooi de bermen er dan bij kunnen staan. Deze berm is niet ingezaaid met een kruidenmengsel, maar

kwam uit zichzelf op en ziet er prachtig uit. Deze, en andere ongemaaide bermen, zorgen voor veel nectar en schuilgelegenheid voor bijen, vlinders en vogels. Bovendien ziet het er prachtig uit! Meer inspiratie? Kijk eens op https://www.facebook.com/SamenvoordePatrijsPeelenMaas/.