In een schrijven van CDA Peel en Maas aan het college van Burgemeesters en Wethouders van Peel en Maas, stellen zij de ontwikkelingen rondom de Bibliotheek Maas en Peel aan de orde. Het moge duidelijk zijn dat zij zich grote zorgen maken.

 

Uit de brief aan het college:

 

Vorig jaar heeft Provincie Limburg besloten om in twee fases te stoppen met het subsidiëren van Limburgse bibliotheekorganisaties. De bibliotheken en uitleenpunten in de gemeente Peel en Maas (en gemeente Beesel) vallen onder de organisatie ‘Bibliotheek Maas en Peel’. De provincie bouwt vanaf 1 januari 2015 de bijdrage af, met 2016 als definitief einde. Per 1 januari 2015 wordt de subsidie met 30 procent, zijnde € 63.000,- verminderd. Per 1 januari 2016 vervalt nog eens € 147.000,- aan subsidie vanuit Provincie Limburg. Voor Bibliotheek Maas en Peel heeft dat tot gevolg dat de organisatie € 210.000,- subsidie kwijt raakt. Daardoor verliezen circa tien mensen (25 procent van de gehele organisatie) hun baan en zal in kleine filialen geen of minder personeel aanwezig zijn.

Lokale gevolgen

Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media een aantal weken geleden, hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Bibliotheek Maas en Peel. Het schrappen van de provinciale subsidie blijkt grote gevolgen te hebben voor de met name de bibliotheken in Baarlo, Meijel en Kessel. Vanaf 1 januari 2015 kunnen in deze drie bibliotheken alleen nog vrijwilligers worden ingezet.

Maatschappelijke functies

De bibliotheek vervult natuurlijk allerlei belangrijke functies in onze samenleving. De toekomst van kinderen, bestrijding laaggeletterdheid en taalachterstand, en nog vele andere functies. 

BOS

Zo wordt er gewerkt met ‘Boekstart’, voorschoolse educatie en de Bibliotheek Op School (BOS). Aan het eind van dit jaar hoopt Bibliotheek Maas en Peel tien ‘BOSsen’ te hebben gerealiseerd; Helden 2 keer, Egchel, Grashoek, Kessel-Eik, Beringe, Koningslust en Baarlo 3 keer. In Maasbree zijn de openingstijden dermate verruimd, zodat schoolkinderen altijd terecht kunnen. In Meijel worden de openingstijden na de vakantie verruimd. Kessel heeft al ruime openingstijden. In gemeente Peel en Maas gaat 7 procent van de kinderen al met een taalachterstand naar school.

 

Verder werd de brief afgesloten met de kritische vragen, waarop men graag antwoord wilt:

 

Onze vragen:

1.      Is het college op de hoogte van de actuele situatie rondom Bibliotheek Maas en Peel en de gevolgen van het schrappen van de subsidie door Provincie Limburg in het bijzonder? 

2.      Heeft het college al inhoudelijk contact gehad met vertegenwoordigers van Bibliotheek Maas en Peel?

3.      Deelt het college de mening van het CDA dat het van onmiskenbaar belang is dat er in de gemeente Peel en Maas een hoge ‘biebdichtheid’ blijft?

4.      Deelt het college de mening van het CDA dat het geschetste scenario bij Bibliotheek Maas en Peel leidt tot een verarming van gemeente Peel en Maas, met alle langetermijngevolgen van dien?

5.      Heeft er inhoudelijk overleg plaatsgevonden (over dit specifieke onderwerp) tussen het college van de gemeente Peel en Maas en de verantwoordelijke gedeputeerde van Provincie Limburg?

6.      Is het college bereid extra subsidie te verlenen aan Bibliotheek Maas en Peel om ervoor te zorgen dat het niveau, service, dienstverlening en uitleenpunten minimaal gelijk blijft aan het huidige niveau? Met als voorwaarden dat deze nieuwe subsidiegelden worden besteed aan bibliotheken in de gemeente Peel en Maas.

 

De hele brief kunt u hier lezen.