BCP Bouw uit Cuijk heeft de bouw van de Brede School in het project Hart voor Maasbree gegund gekregen. Dat wil zeggen dat BCP Bouw de aannemer is voor de nieuw te bouwen Brede School. Om veiligheidsredenen zal het nu ‘braakliggend’ bouwterrein door BCP Bouw op maandag 18 november 2013 rondom worden voorzien van een deugdelijke bouwafrastering met diverse afsluitbare toegangspoorten.

Nog vóór de start van de daadwerkelijke werkzaamheden, die waarschijnlijk zullen starten op maandag 9 december 2013, worden belanghebbenden geïnformeerd over de verkeersmaatregelen, de routing van het bouwverkeer, de veiligheid, de contactpersonen en de werktijden.

Hart voor Maasbree
De brede school maakt onderdeel uit van Hart voor Maasbree, een bijzonder project in het hart van Maasbree. Plek voor ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning. Met onder andere een brede school met alle voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar.

Zorgwoningen in eigen kern. En een bruisend Kennedyplein (hart) als ontwikkelings- en ontmoetingsplek voor jong en oud en als spil van hechte verenigingsactiviteiten. Het Clockenslaghplein als plek voor ontspanning. Plannen en wensen vanuit het dorp die nauw met elkaar verweven zijn, elkaar versterken en als geheel de kern een flinke injectie geven.