Beringe – Uitreiking twaalf Koninklijke Onderscheidingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vrijdagavond werden door Burgemeester Delissen de twaalf onderscheidingen uitgereikt in de Wieksjlaag te Beringe.

De twaalf onderscheidingen (bron: PeelenMaas.nl)

Mevrouw  A.W.J. (Tonnie) Claassens (80) uit Maasbree voor haar activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen en met name het vluchtelingenwerk.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1975-heden Dirigent van het dameskoor Maasbree. Betrokkene leidt o.a. de wekelijkse repetities en overlegt met de muziekcommissie van de kerk over te zingen liederen tijdens de wekelijkse kerkdiensten.
 • 1988-heden Voorzitter en vice-voorzitter van Missie, Ontwikkelingssamenwerking, Vrede te Maasbree. Betrokkene onderhoud o.a. de contacten met missionarissen en ontwikkelingswerkers en hun thuisfront. Verder draagt zij bij aan de organisatie van activiteiten om geld in te zamelen voor projecten van de vereniging.
 • 1995– heden Vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenwerk Peel en Maas. Betrokkene vangt vluchtelingen op en wijst ze de weg in hun nieuwe gemeente. Daarnaast assisteert zij de vluchtelingen met het leggen van contacten met instanties en fungeert zij als taalcoach.

 

De heer J.G.A. (Jan) Coopmans (61) uit Meijel voor zijn inspanningen voor de samenleving.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1976-1979 Bestuurslid van de Judo- en Jiujitsuvereniging ‘Majuso’ te Maasbree
 • 1977- heden Coach en begeleider van de judoka’s bij de Judoclub Helden en de Judoclub Meijel
 • 1977- heden Judoleraar bij de Judoclub Helden
 • 1982- heden Verzorger van cursussen in weerbaarheid en zelfverdediging
 • 1985-1989 Ondersteuner bij wedstrijden van de Tour- en Wielerclub (TWC) De Vélo te Meijel
 • 1985-heden Organisator van een jaarlijks survivalkamp (voor judoleerlingen) in de Ardennen
 • 1985-heden Opleider van de judoka’s voor de graad van ‘dan’ bij de Judobond Nederland
 • 1985-heden Trainer bij de Judoclub Meijel
 • 1985-heden Organisator van een jaarlijks jeugdkamp voor judoleerlingen
 • 1985-heden Initiator van diverse samenwerkingen tussen judoclubs uit de regio Limburg en Noord-Brabant
 • 1990-heden Organisator van geldinzamelacties voor de Judoclub Helden
 • 1990-heden Actief lid van de Judobond Nederland. Daarnaast was/is hij lid van de Nationale Opleidingscommissie, docent bij de Nationale Lerarenopleiding, voorzitter van de Nationale
  Gradencommissie en internationaal scheidsrechter
 • 1995-heden Coach/begeleider bij de trainersopleidingen van de Judoclub Helden en de Judoclub Meijel

 

De heer J.P.G. (Jacques) Derckx (82) uit Kessel voor zijn (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1996-heden Voorzitter van de Adviesraad Ouderenbeleid te Kessel. Hij speelde tevens een grote rol bij het tot stand komen van het woonzorgcomplex (WoZoCo) te Kessel. Hij was lid van de bouwcommissie en hij wierf fondsen ten behoeve van de bouw
 • 1999-2012 Voorzitter van de Stichting Ouderenzorg te Kessel. Tevens was hij beheerder van de openbare dagvoorziening ‘Het Hof van Kessel’
 • 2000-heden Bezorger van warme maaltijden aan ouderen en hulpbehoevenden te Kessel
 • 2006 – heden Medeoprichter van en vrijwilliger bij de stichting MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen)
 • 2006  Medeoprichter van eetpunt Kessel-Eik
 • 2009  Medeorganisator van de ‘Broemritten’ in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Dit is een opfriscursus autorijden voor senioren onder begeleiding van een ervaren rij-instructeur

 

Mevrouw L. (Leny) van Eil – van der Heide (67) uit Kessel voor haar vrijwillige activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1988-2010 Vrijwilliger bij en penningmeester van het regionaal Unicefcomité, afdelingMaasbree-Kessel-Baarlo. Betrokkene was als depothouder verantwoordelijk voor de samenstelling van de voorraad van de artikelen. De vrijwilligers halen de artikelen op en verkopen deze. Eenmaal per jaar stelde betrokkene haar huis ter beschikking voor de verkoop. Daarnaast was ze actief betrokken bij de activiteiten van Unicef en de financiële zaken daaromheen, zoals de jaarlijkse Unicefloop. Daarnaast voorzag ze alle aangesloten dorpen van kaarten en cadeauartikelen voor de verkoop
 • 1990-heden Vrijwilliger bij de bibliotheek in Kessel. Ze houdt de klantenadministratie bij en onderhoudt het contact met de klanten. Ze fungeert als vraagbaak en als gastvrouw. Voorts verricht ze de reguliere bibliotheekwerkzaamheden en diverse hand- en spandiensten

 

Mevrouw M.M.W. (Mia) Gielen-Verheijen  (77) uit Meijel voor haar bijzondere verdiensten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1954-heden Vrijwilliger bij Zij Actief, afdeling Meijel. Zij helpt met de verkoop van bloemen voor de sponsoring en met de organisatie van de kerstviering en zij heeft een aantal jaren de verantwoordelijkheid gehad over de kascontrole
 • 1963-heden Vrijwilliger bij de Missievereniging voor Meijelse ontwikkelingswerkers. Zij helpt met de opbouw van de activiteiten tijdens de Fancy Fair, verkoopt loten en helpt tijdens de kienavonden met de verkoop van kaarten en snacks
 • 1966-heden Vrijwilliger bij de Rooms-Katholieke Meijelse Sportvereniging, afdeling voetbal Zij verricht allerlei schoonmaakwerkzaamheden in de kantine, de keuken en de douches. Daarnaast houdt zij jaarlijks een grote schoonmaak en wast zij wekelijks alle sportkleding van enkele elftallen. Voorts verricht zij kantinewerkzaamheden en ondersteunende werkzaamheden tijdens bestuursvergaderingen
 • 1993-heden Vrijwilliger bij de Kienvereniging Meijel. Zij helpt met de verkoop van kaarten, fungeert als luisterend oor, houdt de drankvoorraad bij en verkoopt snacks tijdens de activiteiten

 

Mevrouw P.C.H. (Nel) Geuijen-Verheijen (75) uit Panningen voor haar activiteiten op diverse maatschappelijke terreinen die ten goede komen aan de samenleving.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1970-heden Bezoeker van zieke en eenzame mensen
 • 1971-1983 Initiator en bestuurslid van en vrijwilliger bij de afdeling Grashoek van de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Betrokkene droeg o.a. bij aan het organiseren van activiteiten,  zij bezocht leden, verrichtte administratieve werkzaamheden, werfde leden en collecteerde.
 • 1975-1981 Collectant voor het Longfonds (voorheen het Astma Fonds). Daarnaast werfde zij collectanten.
 • 1980-1990 Begeleider bij het driedaagse Ziekentriduüm Groot Helden
 • 1997-2012 Medeoprichter en actief lid van de alleenstaandengroep Samen en Alleen. Betrokkene organiseerde activiteiten en zij verrichtte administratieve werkzaamheden. Daarnaast heeft zij gedurende een periode van 5 jaar als voorzitter gefungeerd
 • 2001-2009 Activiteitenbegeleider bij het zorgcentrum De Wietel te Panningen. Daarnaast bezocht betrokkene eenzame ouderen
 • 2002-2010 Bezorger van tafeltje-dekje-maaltijden
 • 2007-2012 Vvrijwilliger t.b.v. de Fietsvierdaagse De Peel. Betrokkene bemande een stempelpost.
 • Daarnaast is betrokkene lid van het kerkkoor te Grashoek.

 

De heer  J.B. (Jaap) van Gelder (70) uit Panningen voor de (bestuurlijke) activiteiten op het terrein van cultuur.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1975-2002 Muzikaal leider en penningmeester van de Towerband te Panningen. Daarnaast assisteerde betrokkene bij activiteiten
 • 1991-2001Voorzitter van de groep examinatoren voor koksscholen in Nederland m.b.t.   het onderdeel “voeding in ziekenhuizen en bejaardenhuizen”
 • 1991–2001Voorzitter van het overlegorgaan “Voedingshoofden Noord-Limburg
 • 1991 -2001Voorzitter van de roulatiepool betreffende de tewerkstelling van leerling koks in ziekenhuizen en bejaardenhuizen in Noord- en Zuid-Limburg
 • 1992-1994 Lid van de kascontrolecommissie van de Koninklijke Harmonie Concordia Panningen.
 • 1993- 2012 Voorzitter van de muziekcommissie van de Koninklijke Harmonie Concordia Panningen.
 • 1994-2013 Bestuurslid en van 1994 tot 2009 en 2010 tot april 2013 penningmeester van de Koninklijke Harmonie Concordia Panningen.
 • 2008-heden Vrijwilliger bij de Stichting Slachtofferhulp. Betrokkene begeleidt slachtoffers.
 • 2010-heden Collectant voor de Brandwondenstichting

 

De heer A.J.M. (Ton) Joosten (69) uit Egchel voor zijn (bestuurlijke) activiteiten op diverse maatschappelijke terreinen.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1984 – heden Actief lid, begeleider van het SGL (Stichting gehandicapten Limburg)-vissen (2009-heden) en voorzitter (1996-2008) van de hengelsportvereniging De Ruisvoorn in Helden (260 leden). Betrokkene was/is o.m. lid van de onderhoudsgroep visvijver (heden), organisator van activiteiten, initiatiefnemer van de realisatie van het huidige clublokaal en verenigingscontroleur (1998-heden)
 • 1986-1987 Bestuurslid van de Stichting Zomerfeesten Egchel
 • 2002-heden Lid van de sponsorcommissie van de Muziekvereniging Egchel
 • 2005-medio 2013 Lid (vicevoorzitter en secretaris) van de commissie ruimtelijke ordening van het Dorpsoverleg Egchel
 • 2005-2013 Lid van het Dorpsoverleg Egchel. Betrokkene was lid van een kernteam gericht op wonen, welzijn en zorg
 • 2006-heden Bestuurslid (2006-2007) en (waarnemend) voorzitter (2007-heden) van de KBO in Egchel. Daarnaast is hij samensteller van het jaarprogramma en ledenwerver. Betrokkene was gedurende een periode van 4 jaar bestuurslid van de regio Helden-Venlo
 • 2011-heden Lid van het kernteam WWZ Helden. Het kernteam WWZ zet zich in voor het realiseren van faciliteiten voor ouderen, zoals het oprichten van Het Eetpunt en het HEP Seniorenvervoer. Daarnaast vervult het kernteam een soort loketfunctie voor senioren
 • 2011- heden Voorzitter van het HEP Seniorenvervoer. Daarnaast helpt hij ouderen bij o.m. het invullen van formulieren en het benaderen van instanties (2007-heden).

 

De heer J.G.H. Smolders (61) uit Panningen voor zijn bijzondere verdiensten op diverse maatschappelijke terreinen.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1972 – 1979 Leider bij Jong Nederland Helden (destijds ca. 100 leden). Jong Nederland is een organisatie die jeugdigen in hun vrije tijd de mogelijkheden biedt voor ontspanning en ontplooiing
 • 1977 – 1984 Lid van de activiteitencommissie van Jong Nederland Limburg
 • 1981 – 1994 Bestuurslid van de Stichting Evenementen Promotion Helden. Betrokkene was verantwoordelijk voor o.a. de pr en de acquisitie
 • 1983 – heden Bestuurslid van Jong Nederland Helden. Daarnaast is betrokkene sinds 1999 beheerder van de blokhut en was/is hij penningmeester
 • 1996 – heden Bestuurslid en vanaf 1998 tot heden voorzitter van de Buurtvereniging De Kronkel te Panningen
 • 2004 – heden Actief lid van de vereniging Atletiek Helden. Betrokkene is lid van de feestcommissie en de wedstrijdorganisatiecommissie. Daarnaast verzorgt hij sinds 2009 mede de pr en het clubblad

 

De heer H.J. (Hay) Theunissen (74) uit Beringe  voor zijn (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.

Maatschappelijke verdiensten:

 • 1978- heden algemeen bestuurslid (1978-1999) van en lid van de onderhoudsploeg (o.a. de velden maaien en beregenen, snoeien) van Voetbalvereniging RKVV BEVO
 • 1979- 1987   bestuursfuncties bij Buurtvereniging Kaumeshoek/Eelserstraat te Beringe. Decorandus was algemeen bestuurslid (1979-1982) en voorzitter (1982-1987). Hij was jaarlijks zeer actief betrokken bij het maken van de  carnavalswagen en het organiseren en regelen van de boerenbruiloft tijdens het carnaval. Daarnaast zorgde hij mede voor de kienavonden, de kegelavonden, de jaarlijkse fietstocht, de viering van Sinterklaasavond, de jaarlijkse barbecue en het paaseieren zoeken. Jaarlijks was hij ook medeorganisator van het handbaltoernooi voor de gezamenlijke buurtverenigingen
 • 1993 – heden lid van het kerkbestuur en het Actiecomité van de kerk van Beringe
 • 2003-heden  wedstrijdleider en arbiter bij de Bridgeclub 2000 te Helden. Naast de wekelijkse wedstrijdleiding op woensdagavond voert hij tevens de gehele administratie. Ook geeft hij naast de reguliere wedstrijden ook leiding aan diverse andere bridgedrives. Daarnaast is hij ook betrokken bij de organisatie van de diverse toernooien en medeorganisator van de jaarlijkse fiets/bridgedag van Peel en Maas

 

De heer G.J.C. (Fred) Bongers

Maatschappelijke verdiensten:

 • Raadslid van de voormalige gemeente Meijel van 14-2-2002 tot 1-1-2010 en van 2010 tot maart 2014 raadslid van de gemeente Peel en Maas.

 

De heer J.A.M. (Hans) Derks

Maatschappelijke verdiensten:

 • van 2002 tot 1 januari 2010 lid van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Helden. Vanaf 1 januari 2010 tot aan de verkiezingen op 19 maart 2014 was hij raadslid van de gemeente Peel en Maas.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten