Nieuwe aanpak complexe jeugdhulp Noord en midden Limburg

1 januari 2023: een bijzondere datum voor de veertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, waaronder gemeente Peel en Maas, en tien jeugdhulpaanbieders. Vanaf deze datum bundelen zij de kennis om nog beter hulp op maat te bieden aan kinderen, jeugdigen en gezinnen.

Deze nieuwe aanpak zetten ze in bij jeugdigen en gezinnen die te maken hebben met complexe problemen, waarbij sprake is van een dreigende behandelopname. Aanbieders en gemeenten werken nauw samen om de best passende hulp, zo thuis mogelijk, aan te bieden.

Uniek in Nederland
Ieder gezin is anders. Dus voor ieder gezin met een forse uitdaging kijken we naar de beste oplossing voor dat gezin. Daarvoor werken volledig samen om die hulp te bieden die de jongere en het gezin nodig heeft. Via de Bijzondere Toegang bepalen wij samen met de jeugdige en het gezin, de route.

Dit werkt als volgt: eerst is er een uitgebreid gesprek. Daarna maken de samenwerkende jeugdhulpaanbieders met de gekregen informatie een plan van aanpak. Er wordt gekeken naar de beste aanpak. Dat kan betekenen dat de beste behandeling bijvoorbeeld een combinatie is van methodieken van verschillende aanbieders. Dus niet de aanbieder is leidend, maar de aanpak die nodig is. Deze intensieve samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders is uniek in Nederland. Daar zijn we trots op!

Geen enkel kind tussen wal en schip
Met deze aanpak zorgen we ervoor dat er altijd passende hulp geboden wordt voor de jeugdigen en gezinnen waarbij het risico op een behandelopname groot is. Vanuit de samenwerkende jeugdhulpaanbieders kunnen we zo eenvoudig – en zonder extra administratieve rompslomp – zorg bijstellen als blijkt dat er net iets meer of iets anders nodig is. Geen enkel kind valt bij ons tussen wal en schip.

Zo thuis mogelijk
De behandeling richten we zo in dat de jeugdige zoveel mogelijk thuis kan blijven wonen. Als thuis blijven wonen tijdelijk echt geen optie is en ook in de omgeving van het gezin geen mogelijkheden zijn, dan behoort tijdelijk verblijf bij een jeugdhulpaanbieder tot de mogelijke oplossingen. We gaan hierbij uit van de insteek ‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.’ We bekijken steeds wat wel thuis kan of met de gezinssituatie samen kan. Denk aan een aantal dagen in het netwerk van het gezin logeren, of op een behandelgroep en een aantal dagen thuis. We betrekken de ouders altijd bij de behandeling van hun kind.

Vertrouwde route
Jeugdigen en gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen kunnen gewoon blijven aankloppen bij hun vertrouwde adres. Mocht het nodig zijn, dan schakelt de huisarts, gezinscoach of Centrum voor Jeugd en Gezin de Bijzondere Toegang in. Ook dit gebeurt altijd in overleg met het gezin.

Het bericht Nieuwe aanpak complexe jeugdhulp Noord en midden Limburg verscheen eerst op Peel en Maas.

ook leuk!

blijf op de hoogte

Bledje.nl is een citymarketing platform voor de gemeente Peel en Maas. Ons hart gaat hier sneller kloppen, hier is het te doen.

Met voor Limburg en Peel en Maas is deze website samengesteld.

Beste deals

Onze winkels

Uitagenda

Onze tip

Loading...