Alle rechten voorbehouden

De website en alle siteonderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Bledje.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bledje.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

Disclaimer

  • De op deze website getoonde informatie wordt door Bledje.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Bledje.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Bledje.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bledje.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
  • Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Bledje.nl, welke geen eigendom zijn van Bledje.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Bledje.nl. Hoewel Bledje.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Bledje.nl worden onderhouden wordt afgewezen. Bledje.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Copyright

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Contact

Bledje.nl is onderdeel van Vlaaibaar VOF
Kerkstraat 47
5981 CE Panningen
info@bledje.nl

Bledje.nl is een citymarketing platform voor de gemeente Peel en Maas. Ons hart gaat hier sneller kloppen, hier is het te doen.

Met voor Limburg en Peel en Maas is deze website samengesteld.

Beste deals

Onze winkels

Uitagenda

Onze tip

Loading...