Selecteer een pagina

Bij sociale huur extra aandacht voor betaalbaar wonen

In 2023 is er extra aandacht voor betaalbare kleine woningen, versneld bouwen van nieuwe (sociale) huurwoningen, energiearmoede en woningen voor kwetsbare jongvolwassenen en statushouders. Woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen en gemeente maken afspraken wat voor de woningmarkt op het gebied van (sociale) huurwoningen belangrijk is voor Peel en Maas.

Dit noemen we prestatieafspraken. Voor de start van elk nieuwe jaar bespreken we samen waar volgend jaar éxtra aandacht voor is.

Betaalbaar wonen voor iedereen

Het streven is dat iedereen in Peel en Maas betaalbaar kan wonen: starters, gezinnen, senioren, nieuwkomers en urgente groepen. Daarom werken woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen en gemeente samen, om inwoners prettig en goed te laten wonen in Peel en Maas.

Prestatieafspraken

Belangrijke onderwerpen voor de (sociale) huurmarkt in Peel en Maas zijn:

Zorgen voor voldoende en betaalbare (sociale) huurwoningen
Leefbare en gemengde wijken met huisvesting voor elke doelgroep
Een duurzame leefomgeving, op het gebied van energie, klimaat.

Extra aandacht 2023

Sinds 2021 is er een versnellingsteam voor het toevoegen van minimaal 100 (sociale) huurwoningen. De eerste woningen als gevolg van deze versnelling worden in 2023 opgeleverd. Bijvoorbeeld op de VMBO locatie en In den Bosch. Ook in 2023 blijven we samenwerken aan het toevoegen van sociale huurwoningen. Verschillende nieuwe locaties zijn in ontwikkeling.

Bij nieuwe ontwikkelingen in 2023 is nog meer aandacht voor betaalbare kleine woningen, woningen voor kwetsbare jongvolwassenen, statushouders en uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. De groep oudere inwoners groeit. Daarom is er ook extra aandacht voor langer zelfstandig thuis wonen en wat daarvoor nodig is. Energiearmoede is een actueel onderwerp. Samen met de corporaties en de huurdersbelangenverenigingen gaan we bepalen hoe we dit kunnen aanpakken.

Het bericht Bij sociale huur extra aandacht voor betaalbaar wonen verscheen eerst op Peel en Maas.

Generated by Feedzy